Snotterende hyena

Kwijt_Pg38_39_v02_uitsnede (529x640)

“Plotseling klinkt er nog een zacht gejammer.
Langzaam strompelt een snotterende hyena voorbij.
Ze kan bijna niet meer lopen van verdriet.”

Uit: Kwijt – Mark Haayema & Coen Hamelink. Kwijt verschijnt op 8 februari!